Rescue Team

Bij werkzaamheden met hoge risico’s wordt geadviseerd een Rescue Team ter ondersteuning op de werkvloer paraat te hebben. Het Rescue Team houdt toezicht, eventueel met een aanwezige mangatwacht, op veilig werken om zo incidenten te voorkomen. Mocht er toch een incident plaatsvinden grijpen ze direct in. De eerste minuten na een ongeval zijn immers cruciaal om levens te redden en schade te beperken.

Ons Rescue Team wordt veelal ingehuurd door verschillende bedrijven in Nederland, maar ook over de grenzen waarborgen zij de veiligheid op de werkvloer.

Redden op hoogte, diepte en besloten ruimtes

Het Rescue Team van RBC bestaat uit minimaal drie op elkaar ingespeelde experts in reddingen en werken op hoogte, diepte en in besloten ruimtes. Tijdens werkzaamheden in risicovolle situaties kunnen zich calamiteiten voordoen die de veiligheid van de werknemer in gevaar brengen. Een werknemer die zelf niet meer veilig uit de ruimte kan komen, wordt geëvacueerd door een getraind en ervaren reddingsteam.

Reddingsplan nodig?

Geen situatie is hetzelfde en vraagt om een specifieke aanpak én reddingsmiddelen. Om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen wordt er voorafgaand de werkzaamheden een locatiebezoek gepland waarna onze Rescue Team Leader (RTL) een reddingsplan opstelt op basis van de aard van de werkzaamheden en de verschillende mogelijke risico’s.

In een reddingsplan wordt niet alleen de reddingstechniek opgeschreven, maar ook de gasmeetstrategie, de werklocatie, de veilige locatie (locatie waar de overdracht kan plaatsvinden aan externe hulpdiensten) en welke middelen hiervoor nodig zijn. Kortom een taak risicoanalyse (TRA) specifiek voor uw project.

Veiligheidsmaterialen huren

Vanuit onze RBC Safety Shop verhuren en verkopen wij ook veiligheidsmaterialen, zoals (persoonlijke) beschermingsmiddelen, detectieapparatuur, adembescherming en communicatietools. Zowel voor korte als lange perioden. Ook voor last minute aanvragen kunt u bij ons terecht. De veiligheidsmaterialen leveren wij direct uit eigen voorraad, in perfecte staat en voorzien van keuringsrapporten.

Rescue Team huren?

Met het Rescue Team van RBC haalt u jaren kennis en ervaring in redding op hoogte, diepte en in besloten ruimtes op de werkvloer. Voor het inhuren, advies of een passende offerte, neem dan contact met ons op.