Gasanalist

Wij leveren ervaren gasanalisten die zorgdragen voor een veilige werkomgeving. Ze controleren de omgeving en besloten ruimtes op brandgevaarlijke ex- (explosiviteit), ox- (zuurstof) tox (giftige stoffen). Op basis van de meetresultaten adviseert de gasanalist of een besloten ruimte geschikt is om betreden te worden. Hierna mag u onder deskundig veiligheidstoezicht de ruimte betreden.

  • Evalueren de werkvloer voorafgaand de werkzaamheden
  • Gespecialiseerd in brandgevaarlijke Ex-, Ox-, en Tox metingen
  • Controleren de naleving van de veiligheidsvoorschriften en de zones
  • Treden op bij overtredingen en rapporteren aan de eindverantwoordelijke.

Giftigheid meten

Weet u niet welke schadelijke stoffen en gassen er op uw terrein aanwezig zijn? De Gasanalisten van RBC inventariseren met een gasmeter waar de blootstelling volgens de normering te hoog is.

Veiligheidsmaterialen huren

Naast het leveren van een gasanalist leveren wij ook materialen die nodig zijn bij het werk. Wij verhuren en verkopen uiteenlopende veiligheidsmiddelen, zoals gasmeetapparatuur, ademlucht, blusmateriaal en (persoonlijke) beschermingsmiddelen. De veiligheidsmaterialen leveren wij veelal direct uit eigen voorraad, in perfecte staat en voorzien van keuringsrapporten. In de RBC Safety Shop vindt u een compleet aanbod aan veiligheidsmaterialen.

Gasanalist huren?

RBC levert al jaren ervaren gasanalisten die zorgdragen voor een veilige werkomgeving. Vraag direct een offerte aan.