Engineer en Observant

De CCTV wordt bediend door een engineer én een observant die on site de camerabewaking, continue gasdetectie en toegangscontroles monitoren. De engineer en observant werken roulerend in de mobiele controlekamer van de CCTV Mobile Command Safety Unit en buiten op de locatie. Ze zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van alle werknemers die onder toezicht in besloten ruimten werken. De engineer en observant kunnen meerdere besloten ruimtes door middel van de camerabewaking monitoren en de gasmeting in de gaten houden. De actuele data gebruikt en vergelijkt de engineer en observant om gevaarlijke situaties te voorkomen of om direct maatregelen te nemen. Onze innovatieve dienstverlening biedt daardoor een hogere veiligheid tegen kostenbesparende oplossingen.

Techniek besloten ruimtes

De techniek wordt toegepast voor werkzaamheden in besloten ruimtes waar normaal gebruik gemaakt wordt van een mangatwacht, hiervoor maken wij gebruik van:

  • Camerabewaking binnen en buiten
  • Toegangscontrole – in/uitbadgen van personen
  • Continue gasdetectie
  • Ontruimingsalarm

Dit alles wordt 24/7 gemonitord vanuit onze mobiele controlekamer door onze gecertificeerde observant en engineer.

Techniek tijdelijke bewaking projecten

De techniek voor tijdelijke bewaking van projecten wordt toegepast bij personen die zich met een badge registreren en via een tourniquet het projectgebied betreden en/of verlaten. Deze techniek kan ook aangevuld worden met een camerasysteem die alle activiteiten op beeld registreert.

Veiligheidstoezicht aanvragen?

Veiligheidstoezicht met techniek en eventueel camera’s. Altijd live meetresultaten en kostenbesparend ten opzichte van de traditionele inzet van Brandwachten of Mangatwachten. Vraag direct een offerte aan voor meer informatie.