Certificering op kwaliteit, arbo en milieu

RBC zorgt samen met het zusterbedrijf Normwaard ervoor dat uw bedrijfscertificering voor kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu op de werkvloer wordt behaald volgens de wettelijke normeringen. Een bedrijfscertificering biedt vele voordelen en wordt steeds vaker als eis gesteld door opdrachtgevers. Met een bedrijfscertificering kunt u aantonen dat uw organisatie een veilig en efficiënt managementsysteem heeft die voldoet aan de wettelijke eisen.

Wanneer de bedrijfscertificaten zijn behaald zorgen wij ervoor dat u ze behoudt. Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden voor u verzorgen.

 • Onderhouden en beoordelen handboek (procedures en formulieren);
 • Verwerken normwijzigingen in het systeem;
 • Uitvoeren en rapporteren interne audits;
 • Voorbereiden, uitvoeren en rapporteren jaarlijkse directiebeoordeling;
 • Periodieke actualisatie Risico -inventarisatie en – evaluatie (RI&E);
 • Opzetten en toetsen Taak Risico Analyses (TRA) en/of VGM-projectplannen;
 • Opzetten kwaliteitsplannen en/of uitvoeringsplannen;
 • Gebruikmaking deskundigheid (MVK/HVK) en Lead Auditor;
 • Onderhandelen met certificerende instantie over audittarieven;
 • Bijwonen en ondersteunen bij externe audits;
 • Afhandelen van afwijkingen van externe audits;
 • Ondersteuning na een bezoek van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie);
 • Oorzaakanalyse van incidenten, klachten en afwijkingen;
 • Uitvoeren en analyseren van werkplekinspecties, leveranciersbeoordeling en klanttevredenheidsmeting;
 • Doorvoeren verbetervoorstellen naar aanleiding van analyse;
 • Vraagbaak bij veiligheids- en kwaliteitsvraagstukken;
 • Geven van instructies en cursussen op het gebied van veiligheid en kwaliteit;
 • Uitleg aan medewerkers over functioneren systeem;
 • Bewaking personeelsdossiers op actualiteit en compleetheid;
 • Opzetten en uitvoeren programma ter verbetering gedrag en bewustzijn.

Uw bedrijf laten certificeren?

RBC zorgt ervoor dat de gewenste bedrijfscertificaten succesvol worden behaald én behouden. Voor passend advies of een offerte op maat, neem dan contact met ons op.