Wat is een Taak Risico Analyse – TRA?

Een Taak Risico Analyse (TRA) is een risicobeoordeling van een taak die voor de uitvoering van werkzaamheden wordt afgenomen. Hierin worden de maatregelen voor veilig werken vastgelegd en voorbereid. Binnen RBC bekijken wij de situatie, de beheersmaatregelen en adviseren we aanvullende middelen waar nodig om de veiligheid en welzijn van uw werknemers zo groot mogelijk te houden.

Wat is het doel van een TRA?

Een veel gestelde vraag is: wat is het doel van een Taak Risico Analyse? Een TRA heeft als doel eventuele werkrisico’s te verminderen of indien mogelijk te elimineren. Werknemers worden bewust gemaakt van de mogelijke gevaren én de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te waardborgen, zoals het gebruik van de juiste veiligheidsmiddelen. Het is van belang dat iedere werknemer op de hoogte is van de mogelijke gevaren voorafgaand het werk.

Daarnaast is een Taak Risico Analyse ook een vereiste vanuit de VCA norm (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist). Geen situatie is hetzelfde en vraagt om een specifieke aanpak én eventuele middelen om de veiligheid te vergroten.

Een mooi voorbeeld is de veilige werkwijze van ons Rescue Team. Om risico’s zo goed mogelijk te beheersen wordt er voorafgaand de werkzaamheden van een project een locatiebezoek gepland waarna wij een reddingsplan opstellen op basis van de aard van de werkzaamheden en de verschillende mogelijke risico’s. In een reddingsplan wordt naast de reddingstechniek ook de gasmeetstrategie, de werklocatie, de veilige locatie (locatie waar de overdracht kan plaatsvinden aan externe hulpdiensten) en welke middelen hiervoor nodig zijn opgeschreven.

Kortom een taak risicoanalyse (TRA) specifiek voor het project. Met de analyse en aanpak sta je niet voor verassingen tijdens risicovol werk en kan je snel handelen bij een eventueel incident. Het is dus van belang om voorafgaand elk project goed in kaart te hebben waar eventuele risico’s zich voortdoen en hoe deze geëlimineerd kunnen worden.

Wanneer is een TRA noodzakelijk?

Het opstellen van een TRA is noodzakelijk wanneer er werkzaamheden plaatsvinden die gepaard gaan met hoge risico’s. Dit kan zijn bij werkzaamheden die voor het eerst worden uitgevoerd. Een TRA is dan een handig hulpmiddel om mogelijke risico’s in kaart te brengen.

Hoe stel je een Taak Risico Analyse op?

Voor het opstellen van een Taak Risico Analyse dienen alle betrokkenen de aard van het werk in kaart te brengen. Op basis van de risico formule: effect x blootstelling (aantal keer) x waarschijnlijkheid (R = E x B x W) wordt het risico bepaald.

De kern van een Taak Risico Analyse dient de volgende onderdelen te bevatten:

  • Veiligheid: voorkomen van onveilige situaties en ongevallen
  • Gezondheid: voorkomen van letsel
  • Milieu: minimaliseren van de effecten op de omgeving
  • Welzijn: zorgdragen voor een veilig werkklimaat
  • Efficiëntie: zo efficiënt mogelijk werken

Hulp nodig bij het opstellen of begeleiden van een TRA?

RBC kan voor u een Taak Risico Analyse opstellen of u begeleiden bij het opstellen van een TRA.
Neem gerust contact met ons op via +31 (0)10 288 02 27 of stuur een mail naar info@rbc-group.eu. Wij helpen u graag verder!

Meer nieuws

Nieuws 23 februari 2024

RBC Group: 30 jaar compleet in veiligheid

RBC Group viert op woensdag 21 februari haar dertigjarig jubileum. Gestart in ’94 als een regionale speler in Rotterdam, is RBC inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde partner op het gebied van