RBC onderneemt toekomstbestendig

Binnen RBC staan én gaan wij voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) door rekening te houden met het afstemmen van onze bedrijfsbeslissingen op people, planet en profit. Hierin verstaan wij o.a. een goede relatie met onze medewerkers, duurzame oplossing voor transport, minimaliseren van ons papiergebruik én een gezonde financiële bedrijfsvoering te voeren. Door in onze activiteiten en processen hiermee rekening te houden ondernemen wij toekomstbestendig én mogen wij het MVO keurmerk op onze deur hangen!

People

Wij verstaan onder people een goede relatie met onze medewerkers waarin betrokkenheid, persoonlijk contact en ontwikkelingsmogelijkheden voorop staan. Wij zijn een erkend leerbedrijf waar leerlingen een werkleertraject kunnen volgen met als mogelijkheid een baan binnen ons bedrijf. Ook investeren wij in goede sociale voorzieningen zoals een preventief ziekteverzuimbeleid, maar ook informele sociale happenings. En uiteraard bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Planet

We hebben maar één planet, aan ons allen de taak om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Binnen RBC proberen wij hierin bij te dragen door o.a. duurzame vervoersoplossingen; bij voorkeur elektrisch of hybride. Maar ook door minimaal gebruik van papier door digitaal werken. Daarnaast zijn onze bedrijfspanden voorzien van een warmtewiel, ledverlichting en maximaal geïsoleerd.

Profit

Om de voortgang van ons bedrijf te waarborgen is één van onze MVO en tevens kernwaarden een financiële gezonde bedrijfsvoering te voeren. Binnen RBC betekent dit, dat onze processen samenhangend zijn, optimale kwaliteit waarborgen en een veilige en verantwoorde financiële basis. Wij houden voortdurend onze uitgaven in de gaten, maken heldere afspraken met klanten over facturering, deponeren tijdig onze jaarstukken, geven openheid van zaken over de achtergrond van onze cijfers aan derden en betalen op tijd de facturen en belastingen.

MVO Nederland

Meer nieuws

Blog 22 augustus 2022

Wat is een Taak Risico Analyse – TRA?

Een Taak Risico Analyse (TRA) is een risicobeoordeling van een taak die voor de uitvoering van werkzaamheden wordt afgenomen. Hierin worden de maatregelen voor veilig werken vastgelegd en voorbereid.

Blog 25 juli 2022

RBC werknemer aan het woord | Frans

Frans is 60 jaar en sinds 2020 fulltime in dienst als Brandwacht en sinds kort als Site Coördinator binnen RBC. ''Als Site Coördinator ben ik het operationele aanspreekpunt voor het onderhoudswerk wat RBC begeleidt op een raffinaderij in Rotterdam.''