RBC en Way2Safety bundelen de krachten

Wij zijn verheugd om te vermelden dat wij deze week de samenwerking met onze branchegenoot Way2Safety officieel hebben bekrachtigd. Met gemeenschappelijke instemming hebben wij vijftig procent van het aandelenpakket van de veiligheidsspecialist Way2Safety uit Ridderkerk overgenomen. De hieruit voortvloeiende bundeling van krachten zal een positieve bijdrage leveren aan onze diensten en opdrachtgevers. De combinatie kennis, kunde én vooral capaciteit, heeft een forse schaalsprong tot gevolg.

Onze directie meent dat de schaalsprong een noodzakelijke stap is. Nadrukkelijk gewenst ook, om zowel de eigen ambities als de vraag uit de markt structureel op het hoogste niveau in te vullen. Cijfermatig staat vast dat wij nu al een voorsprong genieten. Dit geldt expliciet voor de acute beschikbaarheid van mankracht en materieel. Precies het grootste manco van de branche als geheel. Zowel RBC Group en Way2Safety behoeven geen nadere toelichting in ons thuisland. Beide bedrijven zijn sinds jaar en dag interregionaal actief in de complete dienstverlening rond actieve en passieve veiligheid en beveiliging op en rond de werkvloer. Bij toeval zijn de ‘newly weds’ sterk vertegenwoordigd in de maritieme sector en de zware industrie. Met name timmeren wij de laatste jaren nadrukkelijk aan de weg met het verbreden van de dienstverlening. Dit betreft de verkoop en verhuur -inclusief service en onderhoud- van veiligheidsmiddelen en PBM’s vanuit het eigen Service Center of het Safety Shop concept op de diverse sites. Ook zijn wij actief in technische oplossingen voor veiligheidstoezicht, beveiliging en bedrijfscertificering.

Passief en actief

Eén van de kenmerken van de vakgebieden waarin beide bedrijven actief zijn, is de sterk wisselende vraag naar specialisten op gebied van veiligheidstoezicht en risicomanagement. Het is aan ons en Way2Safety om hier flexibel op in te spelen. De schaalsprong die wij samen met de overname maken, geldt inmiddels algemeen erkend als USP (Unique Selling Point). Vooral omdat voortaan alle specialismen uit het vakgebied via één loket beschikbaar zijn. Ook wel complete ontzorging genoemd. Volgens onze directie Michel Tooren en Pim van der Est is de nieuwe combinatie bestand tegen de grillen van de markt en mikken ze zelfs al op verdere uitbreiding van de RBC Group organisatie in Vlaanderen en het Roergebied.

Champions League

Namens Way2Safety voeren directieleden Herman Gerrits en Erwin Reijnders het woord. Eerstgenoemde beklemtoont dat zijn onderneming en RBC voor elkaar geschapen zijn. “Omdat we concreet in staat zijn elkaars hiaten in te vullen. Nu alle specialismen gebundeld zijn, maakt dat het veldwerk een stuk eenvoudiger in te vullen. Het pakket is echt compleet.” Reijnders hecht als senior in het vak veel waarde aan de ervaring van de mensen in het veld. “De ambitie die me aanspreekt in onze collega’s, is dat ze zich manifesteren in het hoogste marktsegment. Wat ik in dit vak heb geleerd, is dat presteren op niveau van de Champions League alleen is weggelegd voor partijen die zich kunnen meten met de besten onder de concurrenten. Ik weet bijna zeker dat in onze markt geen tweede partij te vinden is die 350 volledig gekwalificeerde en gecertificeerde specialisten in dienst heeft. Dat sterkt mijn vertrouwen in het succes van de overname.”

Voor meer informatie over onze samenwerking of diensten, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Meer nieuws

Nieuws 23 februari 2024

RBC Group: 30 jaar compleet in veiligheid

RBC Group viert op woensdag 21 februari haar dertigjarig jubileum. Gestart in ’94 als een regionale speler in Rotterdam, is RBC inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerde partner op het gebied van