Port Facility Security Officer

Elke havenfaciliteit (Port Facility) in de wereld dient een Port Facility Security Officer (PFSO) te hebben. Dit staat omschreven in de Internationale Ship and Port Security Code (ISPS Code). Het is noodzakelijk dat er een Port Facility Security Office aanwezig is, zodat het beveiligingsplan – Port Facility Security Plan (PFSP) – wordt nageleefd. Hieronder een aantal taken die de PFSO moet uitvoeren tijdens zijn werkzaamheden:

  • PFSA (Risico analyse) uitvoeren
  • PFSP (Beveiligingsplan) implementeren, waarborgen en uitvoeren
  • Veiligheidsbewustzijn ontwikkelen onder de werknemers
  • Doorontwikkeling van beveiligingspersoneel
  • Contact voeren m.b.t. de maatregelen met de SSO en CSO
  • Samenwerken met veiligheidsdiensten, zowel privaat als publiek

RBC kan voor u het gehele certificeringstraject begeleiden en desgewenst het PFSA en PFSP voor u opstellen.

Bewaking nodig op uw werkterrein?

RBC biedt 24/7 bewaking voor ieder werkterrein en project. Voor vragen of een passende offerte, neem dan contact met ons op.